Diplomatic and Consular Information for Indonesia

The Embassy Team

Ambassador:H.E. Pádraig Francis
Deputy Head of Mission: Odhrán McMahon

Embassy of Ireland

World Trade Centre 114th FloorJl. Jend. Sudirman kav 29-31Jakarta 12920
Indonesia
Tel: +62 (0) 21-2809 4300
WebFax: +62 (0) 21-521 1622 

E-mail: Submit your query
Web: https://www.dfa.ie/indonesia

Source: www.embassyofireland.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *